IconNederlands

Perslucht drogen

 

Perslucht lijkt in basis een schoon medium, maar voordat deze gebruikt kan worden is hij alles behalve schoon.
Zo heeft perlslucht nogal wat water in zich, wanneer we lucht samenpersen dan persen we namelijk ook het vocht samen wat er in de omgevingslucht aanwezig is .

 

Deze vochtdamp oftwel onzichtbaar water wordt wanneer de lucht wordt samenperslucht omgezet in vaste vocht deeltjes.
Lucht is samendrukbaar "perslucht"maar water kun je niet samenpersen vandaar dat de waterdamp veranderd in vochtdeeltjes die samen klonteren in waterdruppels.

 

Wanneer de perslucht de compressorpomp uitkomt is deze warm of heet en komt deze in een koelere tank terecht, omdat 1 liter perslucht bij bijvoorbeeld 8 bar 8x meer vocht bevat dan 1 liter omgevingslucht condenseert het in de koelere tank en zakt dit naar de bodem van de tank en kan deze via een aftap kraan of automatische aftap worden afgevoerd.
Horizontale ketels gegalvaniseerdEz1 condensaataftap front
Door de tank wordt een klein gedeelte van het aanwezig vocht afgevoerd of opgeslagen.
Wanneer de perslucht nu de tank verlaat heeft hij nog steeds teveel vocht om goed te kunnen functioneren.
We moeten de perslucht nog meer vochtvrij krijgen om deze goed te kunnen gebruiken voor divers pneumatische applicaties.
Daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden.

 

Vochtverwijderen middels een cycloonfilter.

 

Hierbij wordt de perslucht tegen de binnenkant van een filtrehuis geslingerd en loopt het vocht via de wand naar beneden in het filterhuis waarbij deze kan worden afgetapt ,handmatig of automatisch.
CondensaatseparatorsSeparator element
Nu het vaste vocht grotendeels eruit is kun je deze perslucht gebruiken voor toepassingen waarbij de kwaliteit van de perslucht niet van heel groot belang is zoals voor hobbymatig gebruik, eenvoudig schoonblazen van werkstukken en andere blaas toepassingen waarbij de perslucht kwaliteit een mindere rol speelt.

 

Perslucht drogen middels een koeldroger ook wel vriesdroger genoemd.

 

Omdat perslucht en aanwezige waterdamp in het proces op diversen manieren kan afkoelen en condenseren moet deze er van te voren uitgehaald worden. En dat kunnen we met een koeldroger, deze koeldroger koelt de perslucht af tot ca 4-7 graden en al het aanwezige vocht wat niet meer kan condenseren bij deze temperatuur wordt er uitgehaald.

 

De koeldroger werkt hetzelfde als een koelkast of airco , deze koelt de perslucht intensief af naar een lagere temperatuur waardoor de waterdamp condenseert en kan worden afgevoerd.

 

De afgekoelde en vochtvrije perslucht heeft nu een druk dauwpunt van ca 4 tot 7 graden. dat wil zeggen dat de perslucht indien deze niet meer verder afkoeld dan deze temperatuur er geen vaste vochtdeeltjes kunnen ontstaan. 
Persluchtdrogers
De koeldroger wordt doorgaans achter de tank geplaatst voordat de perslucht de leiding in gaat.

Nu is de perslucht genoeg vochtvrij voor de meeste toepassingen, zoals de meeste pneumatiek cilinders en ventielen, verfspuiten en stralen, luchtgereedschap en blaaspistolen.

 

Deze manier van perslucht drogen is de meest voorkomende en wordt over het algemeen standaard toegepast.

 

Perslucht drogen middels een adsorptie of membraandroger.

 

Wanneer de perslucht de mogelijkheid heeft om tijdens het proces meer af te koelen dan het druk dauwpunt van een koeldroger, of de lucht dient extreem vochtvrij te zijn om bacetrie groei in toepassingen die met voedsel veiligheid te maken hebben, Dan wordt er voor een ander type droger gekozen welke het druk dauwpunt nog verder omlaag brengt van meestal -20 t/m -40 graden.

 

Dat wil zeggen dat de perslucht indien deze niet verder afkoeld dan het lage drukdauwpunt er geen vocht meer kan ontstaan.
Nu denk je dat kan natuurlijk niet want dan bevriest deze meteen bij deze lagere temperaturen. Dat klopt want dat is meestal ook het probleem. 

 

Bij bijvoorbeeld buiten toepassingen kan het zijn dat de perslucht met een drukdaupunt van 7 graden een leiding in gaat en buiten afkoeld bij vorst. De perslucht koelt dan verder af tot onder het vriespunt en de kans bestaat dat het aanwezige vocht bevriest en de leidingen verstopt zitten met ijs.

 

Daarom koelen we deze perslucht middels deze drogers terug tot een zeer laag druk dauwpunt van -20 of zelfs -40.
Nu doen we dat niet net zoals bij de koeldroger doormiddel van daadwerkelijke afkoeling maar sturen we de perslucht door een kolom van korrels (adsoptiedroger) of persen we hem door speciale rietjes die die zoveel vocht opnemen zodat de perslucht geen vocht meer kan genereren tenzij deze verder afkoeld dan het drukdauwpunt.

 

Omdat de korrels en of rietjes snel verzadigd kunnen zijn van het nog aanwezige vocht worden deze gereingd met de eigen zeer droge perslucht. Dit noemt men regenereren .

 

Dit proces kost je afhankelijk van het dauwpunt al gauw 20 procent van je perslucht om een laag dauwpunt te halen.
AdsorptiedrogerMembraandroger M-dry
Toepassingen waarvoor de perslucht nu geschikt is bijvoorbeeld een melkrobot die in een stal staat waarbij de perslucht kan bevriezen omdat de leidingen niet vorstvrij zijn in de winter.

 

Ook voedingsmiddelen toepassingen waarbij perslucht op het product wordt geblazen en er zo min mogelijk kans op bacterie groei mag ontstaan.

 

In de electronica industrie waarbij vocht in zeer geringe hoeveelheid toch corrosie kan onwtikkelen op kritische componenten die daar gevoelig voor zijn.

 

Een hele belangrijke is de medische wereld waar de perslucht van uitzonderlijk hoge kwaliteit moet zijn om geen ongewenste bacterien of ziekte kiemen te ontwikkelen.

 

Een simpel voorbeeld is bij de tandarts wanneer deze perslucht gebruikt om je gebit te reinigen, dan hoop je toch dat de perslucht goed droog is .

 ___________________________________________________________

 

Volgende: Perslucht drogen en filteren-2

 

Terug naar index pagina

 

 

 

HafnerFHTVacuproVan deurne