IconNederlands

Mindman - elektrisch bediende ventielen

Mindman - elektrisch bediende ventielen

Max. Hoogte bedrijfstemperatuur 180
Keurt isolatieklasse goed: H-klasse cooper-draad die
toegestane maximale bedrijfstemperatuur tot 180 (356F)

Max. Hoogte bedrijfstemperatuur 180°C
Keurt isolatieklasse goed: H-klasse koperdraad heeft de
toegestane maximale bedrijfstemperatuur tot 180°C (356°F).

HafnerFHTVacuproVan deurne