IconNederlands

Geluiddempers

Accessoires

Geluiddempers

Ontsnappende perslucht uit pneumatische installaties kan zeer storend zijn en bovendien schadelijk voor het gehoor. Een eenvoudige oplossing, is het installeren van een geluidsdemper bij een perslucht aflaatpunt. Denk hierbij aan de uitgangen van een pneumatisch magneetventiel of een ontlastventiel van een compressor. De demper wordt in de uitgang geschroefd en zorgt direct voor een sterke geluiddemping.
HafnerFHTVacuproVan deurne