IconNederlands

Koelmiddelslangen

Koelmiddelslangen

Onze koelmiddelslangen zijn als kunststof verbind slangsystemen beschikbaar. De slangen zijn gemakkelijk te positioneren en veranderen tevens bij hoge debietwaarden hun positie niet.

HafnerFHTVacuproVan deurne