IconNederlands

Pressostaten

Pressostaten

Een pressostaat is een op druk (uitgeoefende kracht) werkende schakelaar: Het doel van een pressostaat is om elektrische apparatuur in- of uit te schakelen bij een bepaalde druk van lucht. Bij het oplopen van die druk zal bij het bereiken van de ingestelde druk het contact schakelen, bij een daling van die druk, zal het contact weer terugschakelen
HafnerFHTVacuproVan deurne