IconNederlands

Condensaattechniek

Condensaattechniek

Tijdens maken van perslucht (comprimeren van lucht), worden waterdamp en atmosferisch vuildeeltjes (koolwaterstof stofdeeltjes, chemische dampen of olie), in de compressor getrokken. 
Eenmaal samengedrukt, stroomt de lucht in een nakoeler voor het verwijderen van de warmte compressie. Als de lucht afkoelt in de nakoeler, zullen de aangezogen dampen condenseren en worden opgevangen in de condensaataftap.

Milieueisen verbieden de lozing van deze oliehoudende afvalstoffen/ condensaat, uit een persluchtsysteem. Inden er strenge eisen voor compressor condensaat van toepassing zijn. Adviseren wij u een olie / water afscheider te plaatsen.

HafnerFHTVacuproVan deurne